Dit is het Privacy Statement van  Spreekbuis.nl en v-OR. Initiatiefnemers van de Online Radio Awards.

Inleiding 
We nemen jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@onlineradioawards.

Wat zijn de Online Radio Awards?
Online Radio Awards is een initatief van de stichting verenigde-Online Radiostations (v-OR) en mediaplatform Spreekbuis.nl. Met dit initiatief worden er voor het eerst in de Nederlands radiogeschiedenis prijzen uitgereikt voor ‘internet only’ radiomakers en podcasters.

Beperken van de verwerking
Je hebt, onder voorwaarden, het recht om  te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Online Radio Awards of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Online Radio Awards te verkrijgen. Online Radio Awards zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Online Radio Awards je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Online Radio Awards
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@onlineradioawards.nl.  We zullen  je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website  worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop  we je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@onlineradioawards.nl.  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.